Logotyp, Torsbyflygplats
LFV - Färdplanering - FPC

Torsby Flygplats är en modern kommunal flygplats med närhet till upplevelser, aktiviteter och möten.

Torsby kommun

Värmlandsbänken och regionens företrädare på besök på Torsby Flygplats

I fredags, den första september, besökte delar av Värmlandsbänkens politiker tillsammans med företrädare från Region Värmland Torsby Flygplats. Det var flygutredningen "Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet" som föranledde besöket.

Bilden ovan: Delar av Värmlandsbänken och representanter från Region Värmland utanför Torsby Flygplats efter dagens träff om linjeflyget Torsby-Hagfors-Arlanda. Från vänster: Magnus Resare (M) riksdagsledamot, Lars Christensen biträdande regiondirektör, Åsa Johansson (S) regionstyrelsens ordförande, Martin Berglund flygplatschef Torsby flygplats, Eva Larsson näringslivschef, Anna-Lena Carlsson vd Tuab, Marléne Lund Kopparklint (M) riksdagsledamot, Tobias Eriksson (S) regionråd, Marianne Utterdahl (SIV) regionråd, Mikael Strandman (SD) regionråd, Stina Höök (M) regionråd, Ronny Walfridsson (M) oppositionsråd Torsby kommun, Johan Erlandsson konult, ingengör och projektledare inom elflyg, Thomas Stjerndorff, kommundirektör, Anders Skogberg (SD) regionråd och Daniel Bäckström (C) riksdagsledamot. Foto: Ulrika Andersson.

Under dagens träff på Torsby Flygplats fick delegationen en dragning om flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda och dess betydelse för näringslivet och samhällsnyttan.

 

Överens över parti- och kommungränserna i Värmland

Det som ligger till grund för besöket var flygutredningen "Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet" där utredaren bland annat föreslår en nedläggning av linjeflyget Torsby-Hagfors-Arlanda.

-I dag besöker vi alla tre flygplatserna i Värmland, i Torsby, Hagfors och Karlstad, och det gör vi därför att det har varit en del uppmärksamhet kring flygplatserna och den upphandlade flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda i och med flygutredningen. Region Värmland ställer sig väldigt frågande till flygutredningen "Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet" och delar av resultatet av utredningen. Region Värmland tycker väldigt samfällt, över både kommungränserna och partigränserna, att vi behöver ha kvar alla tre flygplatserna här i Värmland. Det är viktigt att vi visar att vi är enade här i Värmland om detta, eftersom besluten tas på riksnivå, säger Åsa Johansson (S) regionstyrelsens ordförande, Region Värmland.

 

Kommundirektör Thomas Stjerndorff berättade bland annat om historiken om hur flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda kom till år 1994 som ett direkt behov från näringslivet, så än i dag, om möjligt är behovet nu ännu större.

-Vi arbetar kontinuerligt för att behålla och öka tillgängligheten för näringslivets överlevnad och för den offentliga samhällsnyttan, till exempel när det gäller Torsby Sjukhus och vår räddningstjänst, som båda använder linjeflyget och flygplatsen för sina viktiga verksamheter, vilka kommer till gagn för alla medborgare. Alla medborgare i kommunen är på flera sätt gynnade av att vi har flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda, såväl via näringslivets överlevnad som via offentliga verksamheter. Vi har en rad företag och verksamheter som inte skulle kunna erbjuda det antal arbetstillfällen de kan erbjuda idag, utan linjeflyget, säger Thomas Stjerndorff, kommundirektör, Torsby kommun.

 

Gynnsamt samarbete och framtida elflyg

Flygplatschef Martin Berglund berättade om hur det är att driva en liten flygplats och hur viktigt det är att samarbeta över kommungränserna för att effektivisera såväl personella som övriga resurser.

Johan Erlandsson, projektledare tillika ingenjör och konsult inom elflyg och drönare berättade om sitt arbete och förstudien Hållbara flygförbindelser i Norra Värmland.Länk till förstudien om elflyg och dess möjligheter:
Förstudie: Hållbara flygförbindelser i Norra Värmland - Torsby.se Länk till annan webbplats.

Länk till den avslutade förstudien om drönare som pågick under perioden 10 mars 2022 – 31 oktober 2022.
Förstudie Hemleverans med hjälp av drönare - Torsby.se Länk till annan webbplats.

Länk till det nu pågående pilotprojektet om drönare, som startade 15 dec 2022 och pågår till och med sommaren 2024, slutrapporten ska vara inskickad till Tillväxtverket 31 augusti 2024:
Pilotprojekt Hemleverans med hjälp av drönare - Torsby.se Länk till annan webbplats. 

Publicerad: 2023-09-04 @ 09.44 av Ulrika Andersson
Dela

Torsby Flygplats tel: 0560-106 54 | e-post: airport.ESST@torsby.se | Adress: Vasserudsvägen 3, 685 34 Torsby.

Rese- och biljettinformation tel: 090-12 12 40 | e-post: support@jonair.se | webbsida: www.jonair.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.