Logotyp, Torsbyflygplats
LFV - Färdplanering - FPC

Torsby Flygplats är en modern kommunal flygplats med närhet till upplevelser, aktiviteter och möten.

Torsby kommun

Större flygplan kan landa om brandmän utbildas

Fönstrerna är putsade på flygledartornet

Ett Herculesplan cirkulerar över Torsby Flygplats. Foto: Ulrika Andersson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig bakom Torsby Flygplats förfrågan om utbildningspengar för att vidareutbilda tio stycken brandmän i räddningstjänsten i Torsby kommun

Torsby Flygplats skulle bli mer attraktiv
- Vidareutbildningen av kommunens brandmän skulle öka flygplatsens attraktivitet avsevärt och därmed möjliggöra chartertrafik med större flygplan än vad vi kan ta emot i dag. För den verksamhet som bedrivs idag på Torsby Flygplats behövs inte denna vidareutbildning, men utredningar och förslag till lagändringar pågår, säger Thomas Stjerndorff, VD för Torsby Flygplats.

- Ja, med den här utbildningen skulle vår kompetens inom räddningstjänsten i Torsby svara mot de krav som ställs för att ta emot större flygplan på Torsby Flygplats, säger Bengt Carlsson, räddningschef i Torsby kommun.

Om kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsutskottets förslag går frågan vidare till fullmäktige för slutligt ställningstagande.

Publicerad: 2010-06-02 @ 11.59 av Ulrika Andersson
Dela

Torsby Flygplats tel: 0560-106 54 | e-post: airport.ESST@torsby.se | Adress: Vasserudsvägen 3, 685 34 Torsby.

Rese- och biljettinformation tel: 090-12 12 40 | e-post: support@jonair.se | webbsida: www.jonair.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.