Logotyp, Torsbyflygplats
LFV - Färdplanering - FPC

Torsby Flygplats är en modern kommunal flygplats med närhet till upplevelser, aktiviteter och möten.

Torsby kommun

Hallå Håkan, Fredrik, Jonas och Martin

Från vänster: Håkan Sandberg, Fredrik Lundin, Jonas Haglund och Martin Berglund. Foto: Ulrika Andersson.

De här fyra grabbarna arbetar i tvåskift på Torsby Flygplats och ser till så att flygplanen kan lyfta och landa. Deras vardag består av allt från dagliga kontroller av landningsbananoch flygplatsens fordon till att röja snö och klippa gräs. Och mycket däremellan.

Arbetsdagen startar oftast kl. 05.00, om det har snöat mycket blir det tidigare. När morgonskiftet gått den första rundan i terminalen och verkstan och sett till så att allt är i sin ordning, kontrollerar de brandbilen och övriga fordon. Sen är det dags att bogsera ut flygplanet från hangaren och placera det på en specifikt angiven plats. Därefter är det dags att inspektera banan.

Vintertid blir det mycket snöröjning, avisning och friktionstester. Banan kontrolleras flera gånger om dagen, innan varje landning och start. När allt är kontrollerat och okej meddelas detta till piloten och flygkaptenen och först därefter lastas resenärernas bagage och resenärerna lotsas från terminalen till flygplanet. Kontrollschemat är ett obligatoriskt standardiserat schema för den här typen av flygplats och utgår ifrån Transportstyrelsens föreskrifter.

– Till de dagliga rutinerna hör också att vi kontrollerar och ser över flygbränslestationerna på flygplatsen. Här tankar bland annat linjeflyget och Wermlandsflyg. Polisen och Svensk Luftambulans tankar också sina helikoptrar här, säger Jonas Haglund.

– Ingen dag är den andra lik trots att arbetsuppgifterna till stor del består av regler, kontroller och att protokollföra att kontrollerna blivit utförda. Vi träffar också resenärerna och hjälper dem tillrätta. Det är ett brett, varierat och roligt arbete, säger Fredrik Lundin.

– Eftersom jag är ansvarig för flygplatsens fordon och verkstad är det där jag har min ”bas” när rutiner och kontroller är klara. Vi har dessutom brand- och räddningsövning med jämna mellanrum för att hålla oss uppdaterade, säger Håkan Sandberg.

– Som operativt ansvarig består en del av mitt arbete av att se till att vi lever upp till gällande regelverk och att samtliga uppgifter på flygplatsen blir korrekt utförda. Jag jobbar också en del administrativt som flygsäkerhetskoordinator för att hålla flygplatsens säkerhetsledningssystem uppdaterat, säger Martin Berglund.

Publicerad: 2016-10-21 @ 16.57 av Ulrika Andersson
Dela

Torsby Flygplats tel: 0560-106 54 | e-post: airport.ESST@torsby.se | Adress: Vasserudsvägen 3, 685 34 Torsby.

Rese- och biljettinformation tel: 090-12 12 40 | e-post: support@jonair.se | webbsida: www.jonair.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.